2 مرد افغان عاملان جنایت هولناک گلشهر

راز قتل هولناک مرد پولدار و همسرش با انگیزه سرقت، با دستگیری دو جنایتکار افغان فاش شد.به گزارش مهر، اواخر فروردین امسال قتل زوجی در گلشهر مشهد به پلیس اطلاع داده شد.دقایقی بعد تیمی از کارآگاهان همراه قاضی شاکر بازپرس کشیک قتل در محل جنایت حاضر شدند.تیم جنائی پس از ورود به خانه با جسد مرد 75 ساله در حالی که با ضربه های کارد از پا درآمده بود روبرو شدند. جسد همسر 40 ساله اش نیز در فاصله چند متری او روی زمین افتاده بود. بررسی ها نشان داد زن صاحبخانه با 30 ضربه چاقو و به طرز هولناکی به قتل رسیده است.در ابتدا فرضیه قتل با انگیزه سرقت و یا انتقامجوئی مطرح شد. از سوی دیگر به دلیل نبود آثار ورود به زور بر روی در ورودی احتمال جنایت از سوی یک آشنا مطرح شد.کارآگاهان در بازرسی خانه با یک گاوصندوق روبرو شدند که درش باز بود و محتویات داخل آن به سرقت رفته بود. با کشف گاوصندوق خالی و اطلاع ماموران از وضع خوب مرد سالمند ، احتمال قتل با انگیزه سرقت پر رنگ تر شد.پس از بررسی های مقدماتی اجساد قربانیان برای تعیین علت اصلی و زمان قتل به پزشکی قانونی منتقل شد. تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی نیز تحقیقات برای افشای راز جنایت را آغاز کردند.کارآگاهان سپس با طرح فرضیه قتل از سوی یک آشنا، تحقیقات را بر روی آشنایان مقتولان مطرح کردند. ماموران احتمال می دهند فردی آشنا با اطلاع از وجود گاوصندوق در خانه نقشه سرقت مرگبار را طراحی کرده است. قاتل یا قاتلان به دلیل آشنایی با مقتولان به راحتی وارد خانه قربانیان شده و با سنگدلی این زوج را به قتل رسانده بود.با بررسی های گسترده سه نفر از آشنایان مقتولان به عنوان مظنون شناسایی شده و با دستور بازپرس پرونده دستگیر شدند.تحقیقات از مظنونان در اداره آگاهی بی نتیجه ماند و آنها با دستور قضائی آزاد شدند. تیم جنائی در جریان تجسس ها دریافتند که در آخرین وزهای سال گذشته نیز از انبار آهن مقتول سرقت شده بود که تحقیقات برای شناسائی سارق یا سارقان بی نتیجه مانده بود.کارآگاهان که احتمال می دادند این دو ماجرا با یکدیگر در ارتباط باشد تحقیقات را بر روی هر دو پرونده متمرکز کرده و با ردیابی های پلیسی موفق شدند ردپای یکی از کارگران مقتول را در این ماجرا کشف کنند. مرد افغان به نام احمد 25 ساله در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.او دربازجوئی های مقدماتی منکر سرقت و قتل شد اما پس از روبرو شدن با دلایل پلیسی لب به اعتراف گشود و به سرقت و قتل با همدستی یکی از دوستانش به نام نسیم اعتراف کرد. با این اعترافات نسیم هم دستگیر شد و در بازجوئی ها اتهاماتش را قبول کرد.متهمان سپس برای تحقیقات تکمیلی به دادسرا منتقل شدند که در حضور قاضی شاکر بازپرس جنائی مشهد به تشریح ماجرا پرداختند.احمد با اعتراف به جرم خود گفت : برای مقتول کارهای جوشکاری انجام می دادم. قبل از عید با دوستم تصمیم گرفتیم که از انبار او آهن سرقت کنیم. بعد از اینکه در این کار موفق شدیم نقشه سرقت از خانه مقتول را طراحی کرده و این جنایت تلخ را رقم زدیم.متهمان پس از اعتراف به این جنایت با قرار بازداشت روانه زندان شدند تا بزودی صحنه قتل را بازسازی کنند.