یک چهارم ژاپنی ها به خودکشی فکر می کنند

تحقیقات جدید دولت ژاپن نشان می دهد که یک چهارم ژاپنی ها به طور جدی به خودکشی فکر کرده اند.به گزارش  فارس به نقل از خبرگزاری کیودو ژاپن، نتایج تحقیقات دولت حاکی است یک نفر از مجموع هر چهار شهروند ژاپنی بوی‍ژه در بین قشر جوان به طور جدی به خودکشی فکر کرده اند.یک دفتر دولت ژاپن اعلام کرد: این نتایج به احتمال زیاد بیانگر دشواری ایجاد فرصت های شغلی در این رکود اقتصادی و افزایش شمار کارمندان غیرثابت و ضعف روابط اجتماعی است.دولت ژاپن آمایشی را در ماه ‍ژانویه گذشته انجام داد که در آن 2017 ژاپنی بالاتر از 20 سال به سوالات پاسخ دادند.نتایج این آمایش نشان داد که به طور میانگین 23.4 درصد از این افراد (27 درصد در زنان و 19.1 درصد از مردان) به طور جدی به خودکشی فکر کرده اند.این آمار افزایشی 4.3 درصدی را نسبت به آمایش گذشته که در سال 2008 میلادی در این زمینه انجام شد، نشان می دهد.این تحقیقات نشان داد: افراد رده سنی 20 تا 30 سال بیشتر از افراد سنین بالا به خودکشی فکر می کنند و این تمایل نامطلوب را با درمیان گذاشتن احساسات خود با اعضای خانواده، دوستان یا همکارانشان در محیط کار پشت سر می گذارند یا اهتمام و توجه خود را به کار، تفریح ها یا مرخصی برای استراحت معطوف می کنند.