«کنفرانس برلین» دوم هم برگزار می شود

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:تكرار كنفرانس برلين، در دستور كار دشمنان نظام جمهوري اسلامي قرار گرفته است. راديو زمانه، وابسته به آمريكا، مي‌گويد: قرار است از 19 تا 21 آبان ماه جاري كنفرانسي تحت عنوان “درون ايران” در برلين برگزار شود تا اوضاع ايران از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. نكته جالب اينست كه برگزار كنندگان اين كنفرانس ضد ايراني با اينكه مي‌گويند مي‌خواهيم درون ايران را بررسي كنيم اما هيچيك از سخنرانان اين كنفرانس از داخل ايران نيستند. بودجه اين كنفرانس را “مركز فدرال آموزش سياسي آلمان” پرداخت مي‌كند. در سال 1379 نيز كنفرانسي در برلين برگزار شد كه به جولانگاهي براي ضديت با ايران تبديل گرديد.