کلید اشتغال در دستان دولت و بخش خصوصی

نماینده مردم گرمسار در مجلس بابیان اینکه زحمات برخی از جوانان فارغ التحصیل این شهر در دانشگاه به علت نبود شغل مناسب از بین می رود، گفت: هر دو بخش خصوصی و دولتی برای ایجاد اشتغال نقشی مهم دارند، با این توضیح‌که دولت باید در بخش خصوصی به کارفرمایان کمک کند تا فعالیت‌های خود را توسعه دهند.عبدالرضا ترابی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، ادامه داد: به عقیده من بیکارها مقصر نیستند، بلکه دستگاه‌های آموزش دهنده و مراکز تولیدی گاه بی‌برنامه عمل می‌کنند واین در حالی است‌که دانشگاه نقطه ثقل تربیت نیروی کار است و به همین علت باید ارتباط کارآمدی با بخشهای مختلف صنعتی در کشور برقرار کند.نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی تسهیل در سرمایه‌گذاری و استفاده از بخش‌های غیر دولتی را به عنوان یکی از راه حل‌های دولت برای گریز از معضل بیکاری مطرح کرد و گفت: برای بخش خصوصی باید تسهیلات و امکاناتی فراهم شود تا بتوانند ایجاد شغل کنند تا مشکل بیکاری به حداقل برسد.وی ادامه داد: با ایجاد تعامل منطقی با بخش خصوصی و ارائه راهکار برای فعالیت مؤثر این بخش قطعاً شاهد بروز استعدادهای استان در حوزه‌های مختلف خواهیم بود.ترابی یکی از علل مهم افزایش بیکاری در بین فارغ التحصیلان را متناسب نبودن رشته‌ها و آموزش‌های دانشگاهی با نیاز بازار کار دانست و افزود: انتزاعی بودن متون درسی دانشگاه‌ها و تطبیق نداشتن آنها با واقعیت‌های اجتماعی سبب می‌شود تا بسیاری از فارغ‌التحصیلان، عملا کاری زیادی نداشته باشند.نماینده مردم در مجلس هشتم با اشاره به این که متاسفانه وضعیت جامعه به‌گونه‌ای است که برخی از جوانان از روی اجبار به ادامه تحصیل می‌پرازند، گفت: آن‌ها می‌دانند حتی در صورت تحصیل نیز بیکار خواهند بود و با علم به این مسئله ادامه تحصیل می‌دهند و تنها به دریافت مدرک دلخوش هستند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: با ایجاد تعامل منطقی با بخش خصوصی و ارائه راه‌کار برای فعالیت مؤثردر این بخش، قطعاً شاهد بروز استعدادهای استان در حوزه‌های مختلف خواهیم بود.