پرداخت يارانه نهاده‌هاي كشاورزي به صورت نقدي

يك عضو كميسيون تلفيق بودجه 1391 از آغاز بررسي رديف قانون هدفمند سازي يارانه‌ در قالب لا يحه بودجه 1391 در كميسيون متبوعش سخن گفت.علي اصغر يوسف‌نژاد در گفت‌وگو با  ايسنا، گفت: كميسيون تلفيق دقايقي قبل و در ادامه مصوبات مربوطه به بسته حمايتي از توليد سه مصوبه به تصويب رساند.نماينده‌ي مردم ساري با اشاره به اولين مصوبه كميسيون تلفيق گفت: به منظور تسهيل و حمايت از سرمايه‌‌گذاري و توليد و اشتغال و تسريع امور، شفافيت و كاهش هزينه‌هاي توليد و خدمات ، دولت موظف شد حداكثر پس از ابلاغ قانون نسبت به بازنگري و تصويب كليه مراحل، فرآيند ، استعلام ‌ها و ساير موارد مشابه و نيز وجوه دريافتي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشورزي و ماده پنج قانون محاسبات عمومي از اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان و نيز تعرفه عوارض، هزينه خدمات و نصاب قيمت‌ها، حقوق مالكانه و مشابه آنها و همچنين هرگونه وجوهي كه براي صدور گواهي يا مجوز يا پرونده يا نظاير آ‌نها اخذ مي‌شود و نيز پروانه‌ها و مجوزها و موارد موضوع ماده 62 قانون برنامه اقدام و مراتب از طريق روزنامه رسمي، رسانه‌هاي عمومي و روشهاي مقرر در ماده 62 قانون برنامه اعلام كند.وي افزود: كليه دستگاههاي اجرايي در موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومي و ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري مشمول حكم اين بند بوده و صرفا در حدود مصوبات موضوع اين بند مجاز به اخذ هر گونه وجه و استعلام از اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشد.نماينده‌ي مردم ساري با اشاره به مصوبه دوم كميسيون تلفيق بودجه 91 گفت: در راستاي تشكيل در انجام امور و كاهش هزينه‌ها، سازمان‌ امور مالياتي موظف شد صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليتهاي مستقيم را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دفاتر اسناد رسمي واگذار كند.نحوه‌ي واگذاري و حق‌الزحمه دفاتر اسناد رسمي طبق دستور العمل انجام خواهد شد كه از سوي سازمان امور مالياتي و سازمان ثبات اسناد و املاك كشور تهيه و حداكثر دو ماه پس از ابلاغ قانون به تصويب وزير اقتصاد مي‌رسد.اين عضو كميسيون تلفيق بودجه با اشاره به مصوبه سوم كميسيون متبوعش، افزود: سازمان صدا و سيما موظف شد از محل منابع داخلي نسبت به تهيه‌ي برنامه‌هاي ويژه عمومي در جهت فرهنگ سازي صرف كالاي توليد داخلي و حمايت از سرمايه و اشتغال اقدام لازم را معمول داشته و نرخ تبليغات موضوع اين بند در سازمان‌ صدا و سيما نسبت به سال 90 افزايش نيابد.وي افزود: بر اساس مصوبه كميسيون، توزيع نهادهاي كشاورزي از قبيل كود و سم با قيمت غير يارانه‌اي در اختيار كشاورزان قرار مي‌گيرند.يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد به صورت نقدي و با اجراي طرح‌هاي افزايش بهره وري به صورت كمك بلاعوض و يارانه سود كارمزد و تسهيلات بانكي دراختيار كشاورزان قرار مي‌گيرد.