پرتاب جنازه مقتول از بالاي ساختمان نيمه كاره

تهران امروز: ماموران پليس آگاهي شهرستان آمل يك تبعه افغان را كه پس از قتل جواني 18 ساله وي را از بلندي يك ساختمان نيمه كار به پايين پرتاب كرده بود، دستگير كردند. ماموران پليس آگاهي شهرستان آمل در پي سقوط يك كارگر ساختماني از بلندي يك ساختمان هنگام انجام كار كه منجر به مرگ وي شد به محل حادثه اعزام و بررسي موضوع را در دستور كار خود قرار دادند. آنها پس از حضور در محل و بررسي‌هاي اوليه و انتقال جسد «حسام» 17 ساله تبعه افغان به پزشكي قانوني و بررسي‌هاي به‌عمل آمده در اين سازمان متوجه شدند مقتول پس از مصدوميت در اثر ضربه جسم سخت از بالاي ساختمان سقوط كرده است. پس از دريافت گزارش پزشكي قانوني، ماموران تحقيقات خود را براي شناسايي و دستگيري ضارب يا ضاربان آغاز كردند و در كمتر از سه روز با انجام اقدامات گسترده پليسي به فردي افغان با هويت «علي» 18 ساله مظنون شدند. در ادامه پس از دستگيري متهم در تحقيقات و بازجويي‌هاي اوليه پليسي منكر هرنوع بزه انتسابي شد اما پس از ارائه شواهد و قرائن لب به اعتراف گشود و ضمن اقرار به قتل معترف شد، به‌ علت درگيري با مقتول با استفاده از ابزار صنعتي وي را به قتل رسانده است.