يزدي به رهبر حزب پيروز تونس: مواظب باشيد

ابراهيم يزدي در نامه‌يي به راشد الغنوشي، رهبر حزب نهضت اسلامي تونس از او خواست تا بعد از پيروزي حزبش در انتخابات، اشتباهات برخي كشورهاي ديگر را تكرار نكند. به گزارش «اعتماد» او در اين نامه با اشاره به پيروزي حزب النهضه در نخستين انتخابات بعد از سقوط حكومت ديكتاتوري بن علي ابراز اميدواري كرده است كه اين حزب بعد از پيروزي در انتخابات الگويي باشد براي به‌رسميت شناختن حقوق مخالفان و دگرانديشان.