مهاجرت دانشمندان هسته‌يي ارمنستان به ايران

يك كارشناس ارشد انرژي هسته‌يي ارمنستان از موج مهاجرت كارشناسان هسته‌يي اين كشور به ايران خبر مي‌دهد. به گزارش عصر ايران به نقل از روزنامه الحيات چاپ لندن، «موفسيس واردانيان» از مهم‌ترين مهندسان سازمان انرژي هسته‌يي ارمنستان گفت كه دانشمندان هسته‌يي ارمني به ايران مهاجرت مي‌كنند زيرا در اين كشور حقوق و دستمزد بالايي دريافت مي‌كنند. واردانيان در سخناني كه از تلويزيون اين كشور پخش شد، اضافه كرد: متاسفم كه كارشناسان با لياقت وشايسته، ارمنستان را به سمت ايران ترك مي‌كنند. در سال‌هاي اخير 20 نفر از كارشناسان سازمان انرژي اتمي ارمنستان به دليل حقوق‌هاي پايين، سازمان را ترك كردند و در نيروگاه اتمي بوشهر كار پيدا كردند. آنها به حقوق و دستمزدهاي بالايي دست يافتند.