دفاع مقدس در روزنامه‌هاي امروز

امروز سه‌شنبه بيست و دوم فروردين ماه روزنامه‌ها بخشي از اخبار و مطالب خود را به دفاع مقدس اختصاص داده‌اند.به گزارش ايسنا، روزنامه جمهوري اسلامي از برگزار شدن سيزدهمين سالگرد شهادت سپهبد علي صياد شيرازي خبر داده است.همچنين اين روزنامه در يادداشتي با عنوان: «نقش ارزنده شهيد صياد شيرازي در دفاع مقدس» به معرفي اين شهيد پرداخته است. روزنامه تهران امروز مطالبي با عناوين غيبت بنياد شهيد در مراسم ختم شهيد تندگويان و مسافركشي شهيد صياد شيرازي را منتشر كرده است.همچنين اين روزنامه گزارشي با عنوان «جانبازان شيميايي به دنبال اثبات جانبازي» را به چاپ رسانده است.اعزام دانشجويان واحد ممسني به مناطق جنگي و انتشار «جامعه‌شناسي جنگ و آشنايي با دفاع مقدس» از اخبار روزنامه فرهيختگان است.روزنامه ملت ما روايت بيداري شهيد صياد شيرازي در شب‌هاي سياه طاغوت را منتشر كرده است.گفت‌و‌گو با جانباز قطع نخاعي با عنوان «مي‌خواهم مثل شهيد همت باشم» نيز از مطالب اين روزنامه است.اوج مستندسازي دفاع مقدس، گزارشي با رويكرد تبيين شخصيت و ويژگي آثار شهيد «آويني» است كه در روزنامه همشهري به چشم مي‌خورد.ضميمه هفتگي دفاع مقدس روزنامه جوان كه با عنوان «پايداري» منتشر مي‌شود؛ مطالبي با عناوين، يك چشم اشك هجران اسماعيل، يك چشم شوق ديدار آقا، هلي برد 2 لشكر در عمليات خيبر، دفاع مقدس در دهلران شش ماه زودتر شروع شد، غافلگير كردن دشمن در جبهه غرب، پنجوين در پنجه عقاب‌هاي ارتش اسلام، نجات كوخ نم نم از چنگال بعثيان و ايستاده تا پاي جان را به چاپ رسانده است.روزنامه كيهان در ستون «حديث عشق» خود يادي از بسيجي شهيد«محمدجواد خاكباز» كرده است.خبر برگزاري مراسم سومين روز درگذشت مادر شهيد تندگويان در روزنامه آفتاب يزد به چشم مي‌خورد.مراسم سيزدهمين سالگرد شهادت سپهبد علي صياد شيرازي در روزنام‌هاي جمهوري اسلامي، اطلاعات، كيهان، تهران امروز، ايران و جوان به چاپ رسيده است.