دریافت 100 میلیارد شارژ غیر قانونی از تاکسیرانان

سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: شرکتهای خصوصی تاکسیرانی به طور غیر قانونی 100 میلیارد شارژ از 40 هزار راننده تاکسی دریافت کرده اند که باید به آنها بازگردانند.حسین هاشمی درگفتگو با مهربا تاکید بر پیگیری حقوق رانندگان تاکسی که تحت پوشش شرکتهای خصوصی قرار گرفته اند گفت: یکی از اهداف استفاده از بخش خصوصی ارتقای کیفیت خدمات و دیگری کاهش هزینه‌های جاری است زیرا هزینه های بخش دولتی به دلیل بروکراسی اداری بسیار بالاتراز بخش خصوصی است.فشار برای  پیوستن تاکسیها به بخش خصوصیوی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در همه دنیا تعریف دارد و اگر قصد ورود به چرخه حمل ونقل عمومی را دارد باید با سرمایه ای مشخص، هدف و خدمات معینی به افراد تحت پوشش آغاز به کار کند گفت: اما در شرکتهای خصوصی تاکسیرانی ما هیچ کدام از این اتفاقات رخ نمی دهد، افرادی وارد به بخش خصوصی وارد می شوند که سرمایه اولیه را ندارند و تنها از رانندگان حق شارژ دریافت می کنند . در حالی که خودرو متعلق به خود رانندگان است، هزینه سوخت و… را هم تماما خودشان پرداخت می کنند .سخنگوی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت با بیان این که در سال 85 رانندگان تاکسی به اجبار تحت پوشش شرکت های خصوصی درآمدند گفت: بعداز از آنکه رانندگان تاکسی تحت فشارهای بیرونی تحت پوشش این شرکت ها در آمدند مجبور به پرداخت شارژ ماهیانه شدند . در حالی که نه سرمایه ای آورده بودند و نه خدماتی به رانندگان ارائه می کردند .90 درصد شارژ تاکسیها به حساب شرکتها می رودوی ادامه داد: وقتی ما شارژ ساختمان می دهیم می دانیم بخشی صرف هزینه های ساختمان می شود اما 90درصد پول هایی که رانندگان تاکسی به این شرکتها می دهند مستقیما به حساب شرکت ها می رود و هیچ برگشتی ندارد.شارژ تاکسیها عامل گرانی کرایه های تاکسینظافت و هزینه نگهداری توسط مبلغ ماهیانه جبران می شود اما این اتفاق نیفتاده است بیش از 90 درصد پولی که رانندگان تاکسی پرداخت می کنند می رود به حساب شرکت های خصوصی و هیچ برگشتی ندارد و رد این 5 سال بیشاز 100 میلیارد تومان توسط 40 هزار راننده تاکسی به این شرکت ها پرداخت شده است .هاشمی معتقد است : یکی از عواملی که باعث گرانی کرایه های تاکسی شده است همین پول هایی است که از مجاری غیرقانونی توسط این شرکت ها از رانندگان دریافت می شود .برخی از شرکتها در تعزیرات پرونده دارندوی با تاکید بر این که برخی از این شرکتها در سازمان تعزیرات پرونده دارند گفت: با توجه به مخالف نهادهای مرتبط همچون ستاد سوخت، شورای عالی ترافیک و… تلاش می کنیم پول زوری که از رانندگان گرفته شده است به آنها باز گردانده شود .هاشمی ادامه داد: مکاتباتی از سوی وزارت کشور با شهرداری در این رابطه انجام شده اما همچنان مدیریت شهری در بازگرداندن پول های رانندگان مقاومت می کند .به اعتقاد سخنگوی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت شورای شهر تهران به عنوان یک نهاد نظارتی باید به این موضوع ورود پیدا کند و حق 40 هزار راننده تاکسی را به انها بازگرداند .تشکیل انجمن صنفی برای پایمال کردن حقوق رانندگانوی در ادامه از احتمال تشکیل انجمن صنفی توسط شرکتهای خصوصی خبر داد و گفت: این شرکتها برای این که برای خود در جهت گرفتن پولهای زور تشکیلات قانونی تعریف کنند اقدام به تشکیل انجمن صنفی کرده اند که دو چندان حق رانندگان تاکسی را پایمال کنند .هاشمی ادامه داد: در این رابطه با وزارت کار مکاتبه می کنیم تا انجمنی که قصد پایمال کردن حقوق رانندگان تاکسی را دارد تشکیل نشود.