2 دی‌،آخرین مهلت برای جذب بازیکنان خارجی

فارس، طبق قوانین بین المللی نقل و انتقال بازیکنان، باشگاه‌ها فقط تا دوم دی‌ماه فرصت دارند که بازیکن خارجی جذب کنند. فصل نقل و انتقال برای جذب بازیکن خارجی از ۱۳ آذر آغاز شده بود و روز دوم دی‌ماه به پایان می‌رسد.باشگاه‌هایی که خواهان جذب بازیکن خارجی هستند باید درخواست کتبی خود را برای صدور آی تی سی بازیکن مورد نظرشان حداکثر تا ساعت ۱۲ نیمه شب ۲۳ دسامبر( دوم دی‌ماه) با هماهنگی فدراسیون برای باشگاه‌های خارجی ارسال کنند.بعد از این تاریخ باشگاه‌ها فقط در صورتی که از سهمیه نقل و انتقال بازیکن فیفا در نیم فصل اول استفاده نکرده باشند می‌توانند با یک بازیکن خارجی که قبل از ۲۳ دسامبر قراردادش با باشگاه قبلی‌ به پایان رسیده یا فسخ شده باشد قرارداد امضا و آن بازیکن را جذب کنند.