هيچ جودوكار ايراني سهميه ندارد!

ايسنا، در رده بندي كه فدراسيون جهاني جودو براي اوزان مختلف اعلام كرده است، در هر وزن 22 نفر به صورت مستقيم سهميه حضور در المپيك را كسب مي‌كنند، البته به اين شكل كه از هر كشور تنها يك نفر ( داراي بهترين رنكينگ) در ليست كسب سهميه محاسبه خواهد شد و نفر بعدي از همان كشور به صورت خودكار در ليست محاسبه نمي شود.بر اين اساس محمدرضا رودكي كاپيتان و ملي‌پوش سنگين وزن ايران نزديك‌ترين فرد به كسب سهميه است. در وزن 100+ كيلوگرم تدي راينر از فرانسه با 2030 امتياز در صدر است و رودكي در مكان سي و نهم قرار دارد.بر اين اساس رودكي براي اين كه بتواند المپيكي شود بايد جودوكاران قزاقستان و استراليا را پشت سر بگذارد، چرا كه بقيه نفراتي كه جلوتر از رودكي در اين وزن حضور دارند، چند جودوكار از يك كشور هستند و به طور اتوماتيك از رنكينگ 22 نفر اول كنار مي‌روند.در وزن 66ـ كيلوگرم، موسي موگشكف از روسيه با 1240 امتياز در صدر قرار دارد و آرش ميراسماعيلي با 96 امتياز مكان شصت و هشتم را به خود اختصاص داده است. طبق رنكينگ، ميراسماعيلي بايد 17 نفر را پشت سر بگذارد تا سهميه المپيك كسب كند كه كار بسيار دشواري است.در وزن 73ـ كيلوگرم، ريكي ناكايا از ژاپن با 1558 امتياز صدرنشين است و علي معلومات در مكان چهل و هفتم قرار دارد. معلومات براي المپيكي شدن بايد 13 جودوكار را پشت سر بگذارد.در وزن 81ـ كيلوگرم، كيم جائه بوم از كره جنوبي با 1870 امتياز در صدر قرار دارد و امير قاسمي نژاد با 208 امتياز در مكان چهل و ششم است. با در نظر گرفتن همان قانون فدراسيون جهاني قاسمي نژاد با پشت سر گذاشتن پنج جودوكار مي‌تواند جزو 22 سهميه المپيك اين وزن قرار بگيرد.در وزن 60ـ كيلوگرم، رشيد سبيروف از ازبكستان با 2290 امتياز اول است و مصطفي دليريان تنها جودوكار ايران در اين وزن است كه با دو امتياز در مكان 234 قرار دارد و قطعا المپيكي نمي‌شود.در وزن 100ـ كيلوگرم، تاكاماسا آناي از ژاپن با 1426 امتياز صدرنشين است، جواد محجوب هم با 172 امتياز در مكان چهل و دوم قرار دارد. باز هم اگر قانون فدراسيون جهاني را در نظر بگيريم كه از هر كشور تنها يك جودوكار مي‌تواند در رنكينگ 22 نفره قرار گيرد و كسب سهميه كند، محجوب هفت جودوكار را پيش رو دارد تا آخرين سهميه المپيك در اين وزن را تصاحب كند.نكته مهم در اين ليست اين است كه پشت سر گذاشتن حتي يك نفر از اين رنكينگ بسيار سخت است چرا كه در درجه اول جودوكاران ما بايد در مسابقات مهم پيش رو شركت كرده و مدال آوري كنند تا در رنكينگ بالاتر بيايند. در درجه دوم هم بايد منتظر باشيم تا جودوكاران آن كشورها كه بالاتر از جودوكاران ما قرار دارند در سال 2012 در مسابقات شركت نكرده يا شكست بخورند تا در ليست سقوط كنند و ما بتوانيم به سختي بالاخره سهميه المپيك را كسب كنيم.البته به جز رنكينگ مستقيم فدراسيون جهاني، براي كسب سهميه ورودي المپيك ، سهميه هايي هم براي قاره ها در نظر گرفته شده است كه تاكنون اين رنكينگ اعلام نشده است. در رنكينگ احتمالي قاره اي كه اعلام خواهد شد، شانس رودكي براي المپيكي شدن زياد است.اما در بخش بانوان تقريبا شانسي نداريم چرا كه ملي‌پوشان ما به هيچ مسابقه كسب سهميه در اين بخش اعزام نشدند.