نشست مشترک کارفرمایان ومجلس

داود جوانی در گفتگو با مهر از برگزاری نشستهای مشترک بین کارفرمایان خدماتی و فنی و مهندسی کشور با کمیسیون اجتماعی مجلس در زمینه بررسی طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه های اجرایی و حذف شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی خبر داد.دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: این طرح که طی 2 سال اخیر توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد، در چندین جلسه با کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی و مرتبط با طرح پیشنهادی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.جوانی با اشاره به اینکه با وجود صراحت قانونی برای واگذاری امور خدماتی پشتیبانی به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت، به علت تخلف برخی از دستگاه‌های اجرایی همواره شاهد هستیم به جای برخورد با اقدامات مغایر قانون دستگاه‌های اجرایی در خصوص چگونگی برگزاری مناقصه و همچنین عقد قراردادها، این بخش خصوصی است که قربانی این می شود و هیچگاه انحراف از قانون دستگاه های اجرایی زیر ذره بین قرار نمی گیرد.وی خاطر نشان کرد: در جلسات مشترک با کمیسون اجتماعی مجلس نیز موضوع کلی بودن طرح پیشنهادی حذف پیمانکاران نیروی انسانی و تبعات آن به صراحت توسط نمایندگان کارفرمایان خدماتی و دولت، دستگاه‌های اجرایی و حتی نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مطرح شد.این مقام مسئول کارفرمایی با تاکید بر اینکه با وجود صراحت قانونی و تاکیدات صورت گرفته همچنان در بحث انعقاد قراردادهای خدماتی و حجمی و نوع کار پیمانکاران نیروی انسانی تداخل ایجاد می شود، گفت: با وجود اینگونه مسائل، در قالب طرح مصوب کمیسیون اجتماعی رفع ابهامات به صحن علنی مجلس پیشنهاد شده و در دستور کار هفتگی قرار گرفته است.جوانی افزود: با توجه به آمار مستند و رسمی موجود، در حال حاضر بیش از 3 میلیون نیرو تحت پوشش شرکتهای خدماتی در مشاغل مختلف مشغول فعالیت هستند. حال جذب همه این نیروها توسط دستگاه های دولتی با تاکید بر کاهش حجم تصدی گری دولت مغایرت دارد.وی گفت: طبق اذعان نمایندگان دولت تعداد کل نیروهای تحت پوشش دولت کمتر از 3 میلیون نفر است که در صورت تحقق انعقاد قرارداد با نیروهای خدماتی این میزان به یکباره 100درصد افزایش خواهد یافت.دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: در حالی که ایجاد هر شغل جدید بسته به نوع شغل بیش از 500 میلیون ریال هزینه دارد، در بخش خدمات علاوه بر تحت پوشش بودن بیش از 3 میلیون نفر نیروی انسانی، بیش از 150هزار نفر نیز در قالب 23 هزار شرکت به صورت دفتری و اداری مشغول به کار هستند.وی تصریح کرد: در شرایط فعلی حدود 50 درصد از کل اشتغال کشور نیز در بخش خدمات قرار دارد که از این میزان حدود 60 درصد شاغلان شهرها در حوزه خدمات فعالیت دارند.