نرخ برابري ارزهاي معتبر جهاني

ارزش ین ژاپن در بازارهای مبادلات ارز جهانی در مقابل دلار امریکا با مقداری افزایش همراه بوده است. به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان ، امروز هر یک دلار امریکا با هفتاد و هفت ممیز چهار صدم ین ژاپن خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته ارزش ین ژاپن در مقابل دلار امریکا با سه صدم درصد کاهش همراه بوده است. این در حالی است که هر یک یورو با یک دلار و سی و چهار سنت در بازارهای ارز خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته یک صدم درصد افزایش داشته است. هر یک پوند انگلیس نیز با یک دلار وپنجاه و هفت سنت در بازارهای جهانی مبادله می شود که در مقایسه با روز گذشته یک صدم درصد کاهش داشته است.