مدارس استان تهران فردا تعطیل نیست

محمدرضا محمودی اظهار داشت:‌ هیچ کدام از مدارس و مراکز آموزشی شهر تهران فردا تعطیل نیست.وی ادامه داد: تمامی مراکز آموزشی و مدارس استان تهران فردا همانند روزهای گذشته دایر و فعال هستند و میزان آلایندگی هوا به اندازه‌ای نیست که مدارس تعطیل شوند.شب گذشته در کمیته کاهش آلودگی هوای شهر تهران تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی در روز چهارشنبه 30 آذر توسط اعضای کمیته پیشنهاد داده شد که تصویب این پیشنهاد به نظر مسئولان مربوطه بستگی داشت و د رنهایت با تعطیلی موافقت نشد.منبع: فارس