شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری

به گزارش  مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه بررسی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را پی گرفتند.وکلای ملت با تصویب ماده 13 این طرح فوریتی مقرر کردند بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند: الف- بیمه شده به جز مشمولان ماده 9 این قانون قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند. مشمولان ماده 9  بیمه شدگان هستند که به علت حوادث غیر مترقبه بیکار شده اند.ب- بیمه شده بیکار مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام وضعیت بیکاری به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی خود را برای اشغال در مهارت خود و یا مشابه آن اطلاع دهد. واحد مربوطه موظف است حداثر تا 15 روز نظر خود در خصوص امکان اشتغال و عدم اشتغال بیمه شده را به بیکار اعلام نماید. عدم اعلام نظر به منزله تایید بیمه شده می باشد.مراجعه بعدی از سی روز با عذر موجه و ارائه مستندات و تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، بلامانع است.پ- بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی که توسعه واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا سایر واحدهای ذی ربط مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می شود شرکت کند و هر دو ماه یک بار گواهی مربوطه را به واحد مذکور تسلیم نماید.این ماده با 136 رای موافق، صفر رای مخالف و 8 رای ممتنع از 211 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. 67 نماینده در رای گیری شرکت نکردند.بررسی طرح فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کادر در صحن علنی ادامه دارد.