شرايط استحقاق بيمه بيكاری تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز – سه‌شنبه – ضمن بررسي طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار مصوب كردند بيمه شدگان در صورتي مي‌توانند مقرري بيمه بيكاري را دريافت كنند كه قبل از بيكار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند.به گزارش ايسنا، البته نمايندگان بيمه‌شدگاني را كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه مثل سيل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزي بيكار مي‌شوند از شمول اين موضوع حذف كردند.به موجب مصوبه مجلس بيمه‌شده بيكار مكلف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري با اعلام وضعيت بيكاري به واحدهاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي آمادگي خود را براي اشتغال در مهارت خود و يا مشابه آن اطلاع دهد . واحد مربوطه موظف است حداكثر تا 15 روز نظر خود در خصوص امكان اشتغال يا عدم اشتغال بيمه‌شده را به بيكار اعلام نمايد.عدم اعلام نظر به منزله تاييد بيكاري بيمه شده مي‌باشد.هم‌چنين مراجعه بعد از 30 روز با عذر موجه و ارائه مستندات و تاييد اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان بلامانع است.هم‌چنين نمايندگان، بيمه شده بيكار را مكلف كردند در دوره‌هاي كارآموزي كه توسط واحد تعاون، كار و رفاه اجتماعي و يا ساير واحدهاي ذي‌ربط مورد تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين مي‌شود شركت كند و هر دو ماه يكبار گواهي مربوطه را به واحد مذكور تسليم نمايد.