شبهه افکنی «من و تو» درباره جاسوس امریکایی

روزنامه کیهان نوشت:در حالی که صداوسیمای جمهوری اسلامی در چند نوبت مشخصات و تصاویر جاسوس دستگیر شده سیا در ایران را پخش کرد، شبکه بهایی من و تو، در دروغی آشکار، تلاش کرد خبر دستگیری جاسوس سیا را غیرواقعی جلوه دهد. این شبکه در اقدامی ناشیانه مدعی شد اگر جاسوس سیا دستگیر شده است چرا وزارت اطلاعات نام او را اعلام نمی کند؟!