رشد 18 درصدی اجاره بها در تهران

به گزارش خ خبرگزاری فارس، ابوالفضل صومعلو با بیان این مطلب در نمایشگاه بزرگ راه و شهرسازی افزود: قیمت مسکن در سال 88 و 89 کاهش داشت و برای اولین بار در سال 89 تورم منفی را نیز تجربه کرد اما تورم عمومی در بخش مسکن و اجاره حدود 5 تا 6 درصد افزایش یافت.وی ادامه داد:پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که کارشناسان همواره اعلام می‌کردند که قیمت‌ها در بخش مسکن غیرقابل کنترل می‌شود اما در تابستان امسال اجاره بها 17 تا 18 درصد افزایش یافت که البته این فقط مختص تهران بود چرا که به طور عمومی این افزایش ۷ تا ۸ درصدی بود.نرخ مصالح ساختمانی کمتر از 20 درصد افزایش یافتوی افزود: به‌رغم اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها نرخ مصالح ساختمانی کمتر از 20 درصد افزایش یافت و اخیرا هم قیمت آهن‌آلات تثبیت شده است.وی تصریح کرد: سعی می شود که مسکن مهر به سوی مسکن مهر خود‌مالکی و بافت فرسوده در سال 91 هدایت شود و همه به خوبی می بینید که هر هفته ده‌ها هزار واحد مسکونی در تهران افتتاح و هم اکنون بیش از 100 هزار واحد مسکونی در  سراسر کشور آماده بهره برداری است.صومعلو افزود: مسکن مهر گسترده‌ترین برنامه ساخت و ساز و عرضه متمرکز در زمینه مسکن در 60 سال اخیر استو افزایش 50 درصدی رشد اقتصادی نشانگر این است که دولت نگاه ویژه‌ای را به بخش مسکن داشته در حالی که در برنامه قبلی رشد اقتصادی بین 20 الی 25 درصد در بخش مسکن بود.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:در برنامه‌ مسکن مهر دهک‌های سه و شش تحت پوشش قرار گرفتند و اکنون که دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی با پیشرفتی شتابان‌ در دست احداث قرار دارد و نشان می دهد که هیچ سالی تا این حد به ساخت مسکن توجه نشده بود.مقاوم‌سازی یک میلیون و 600 واحد مسکونی در دستور کاروی خاطرنشان کرد: مقاوم‌سازی یک میلیون و 600 واحد مسکونی در دستور کار قرار دارد که یک میلیون و 100 هزار واحد با رعایت مقررات ملی مقاوم‌سازی شده و در آینده‌ی نزدیک به جایی می‌رسیم که تمامی مسکن‌های روستایی بازسازی شده باشند.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آمار ساخت مسکن مهر در کشور افزود: تا 23 آذرماه یک میلیون و 557 هزار واحد پروانه ساخت دریافت کرده‌اند و یک میلیون و 641 هزار واحد در مرحله پی‌سازی، یک میلیون و 250 هزار واحد در مرحله اسکلت سقف و 984 هزار واحد در مرحله سفت کاری و 541 هزار واحد به مرحله نازک کاری رسیده‌اند.معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: نزدیک به 170 هزار واحد مسکن 99 ساله و 300 هزار واحد اجاره به شرط تملیک در واحدهای مشارکتی در دولت دهم به بهره برداری رسید.