دستگيری ويروس‌ساز حرفه‌ای در اصفهان

فردي که در وب سايتي اينترنتي ويروس نويسي را آموزش مي داد توسط ماموران فضاي توليد و تبادل اطلاعات استان اصفهان شناسايي و دستگير شد. سرهنگ ” ستار خسروي” رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات استان اصفهان، با اعلام اين مطلب اظهار داشت: متهم به نام ” مهدي  پ ” 30 ساله در تحقيقات اوليه و پس از رويارويي با اسناد و مدارک الکترونيکي جمع آوري شده به بزه انتسابي با انگيزه پرمخاطب بودن اينگونه مطالب اقرار کرد. رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات استان گفت: با هماهنگي مقام قضايي مطالب مجرمانه از سايت مذکور حذف و پرونده به همراه متهم جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد . منبع: مردم سالاری