دستور کار امروز مجلس

گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مهمترین دستور کار صحن علنی امروز مجلس است.جهانبخش محبی نیا در ابتدای نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی دستور کار نهاد قانونگذاری را به شرح زیر اعلام کرد:ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کارگزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره عدم اجرای جزء ب بند ۲ قانون بودجه ۹۰ کل کشورگزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایرانگزارش کمیسیون اجتماعی درباره تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی صنعت فولاد کشورگزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی برقراری فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حوزه ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای وابستهگزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتیگزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی اصلاح قانون استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی مصوب ۱۳۸۹