خبر رسالت از حیرت اعضای جبهه پایداری

روزنامه رسالت نوشت:شنيده ها حکايت از آن دارد که در ديدار اخيري که اعضاي جبهه پايداري با آيت الله مصباح يزدي داشته اند ايشان به قدري روي مقوله وحدت نيروهاي اصولگرا تاکيد کرده اند که باعث حيرت و تعجب اعضاي اين جبهه شده است و بسياري از آنها از مواضع اخير آيت الله مصباح يکه خورده اند.