حمایت از تولید شامل هر تولیدی نخواهد بود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حمایت از تولید شامل هر تولیدی نیست و تولید‌کنندگان باید محصولات با کیفیت و قیمت تمام شده مناسب عرضه کنند.محمد‌علی ضیغمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس؛ در خصوص نامگذاری سال ۹۱ اظهار داشت: به نظر من نامگذاری امسال به سال تولید‌ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری تکالیفی را به عهده بخش‌های مختلف دولتی، بخش خصوصی، تولید‌کنندگان و مردم گذاشته است.وی افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش معدن و تولید صنعتی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی بلند‌مدتی صورت گرفته است و لازم است تا دولت سیاست‌های حمایتی و همچنین سیاست‌های تجاری مناسب با رویکرد فرمایشات مقام معظم رهبری داشته باشد.وی همچنین گفت: لازم است تا از طریق تأمین مالی و بانکی و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولیدی مورد توجه قرار گیرد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فعالان بخش خصوصی و تولید‌کنندگان نیز باید با کاهش قیمت تمام شده افزایش کیفیت و ارائه محصولات رقابتی برای مصرف‌کنندگان در این مسیر گام مؤثری بردارند چرا که حمایت از تولید شامل هر تولیدی نیست و تولید‌کنندگان باید محصولات با کیفیت و قیمت تمام شده مناسب عرضه کنند.وی افزود: مردم هم باید برای خرید تولید‌ات داخلی با کیفیت رغبت نشان دهند و بپذیرند که خارجی بودن کالا موید کیفیت آن نیست.