جلسه‌غیرعلنی‌”نجات‌اقتصاد‌ملی”‌امروز‌برگزار‌می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از پایان نطق‌های پایان دستور صحن جلسه غیرعلنی با موضوع بررسی نوسانات قیمت ارز با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار می‌شود.حسین سبحانی نیا در گفتگو با مهر اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی برای پاسخ به سئوالات نمایندگان در جلسه غیرعلنی حضور خواهد یافت اما تاکنون از حضور وزیر اقتصاد در این جلسه مطمئن نیستیم.هفته گذشته در پی نوسانات شدید بازار ارز الیاس نادران و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درخواست برگزاری جلسه رسمی غیرعلنی و فوق‌العاده برای بررسی نوسانات قیمت ارز در بازار و “نجات اقتصاد ملی” را مطرح کرده بودند.