جریمه 8 میلیارد ریالی برای یك شركت گران‌فروش

روابط عمومی تعزیرات حكومتی روز سه شنبه اعلام كرد مدیر شركت تولید آجر سفال، علاوه بر ممهور شدن پروانه به مهر تخلف، در مجموع به پرداخت 8 میلیارد و 481 میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر میزان گرانفروشی در حق صندوق دولت محكوم شد.با اعلام شكایت اداره صنعت، معدن و تجارت مبنی بر گرانفروشی از سوی یك شركت تولید آجر سفال در شهرستان خوی این حكم صادر شد.بنا به این گزارش، با تشكیل پرونده و انجام تحقیقات لازم پس از طی مراحل قانونی و همچنین ارجاع به شعبه تعزیرات حكومتی شهرستان خوی، مدیر شركت متخلف محكوم شد. منبع: ایرنا