تقی رحمانی: کيهان و جوان را حتما مي خوانم

هفته نامه آسمان در گفت وگويي با تقي رحماني که تا چندي پيش در زندان بود، به نقل از وي نوشته است: من روزنامه هاي خبري را هر روز مي خوانم و گاهي هم شرق را مطالعه مي کنم. اما از مشتري هاي پروپا قرص روزنامه جوان و کيهان هستم.چون معتقدم روزنامه جوان خبرهاي سه چهار روز آينده را مي نويسد، روزنامه کيهان خبرهاي فردا را مي نويسد و روزنامه هاي اصلاح طلب همچون شرق، هم خبرهاي ديروز را! سايت ها را هم تا جايي که در دسترس باشد مي خوانم اما خبرگزاري فارس و سايت رجانيوز را هميشه نگاه مي کنم. به عنوان يک فعال ملي-مذهبي تلاش مي کنم از اخبار و اطلاعات روز مطلع باشم، اما گذشتن از محدوديت ها گاهي بسيار دشوار مي شود. البته يکي ديگر از منابع اطلاعاتي که نگاه هاي نهفته جامعه را به خوبي نشان مي دهد، همين پيامکهايي است که بين مردم رد و بدل مي شود.