تقدير مجلس از آزادگان فلسطيني

در جلسه علني صبح امروز مجلس نمايندگان مجلس از تعدادي از آزادگان فلسطيني كه سال‌ها در بند رژيم صهيونيستي بودند تقدير كردند.به گزارش ايسنا، مجلس صبح امروز – سه‌شنبه – پيش از شروع دستور كار خود ميزبان تعدادي از آزادگان فلسطيني بود و از آنان تقدير كرد.فواد الرازن و فاطمه زق دو آزاده‌اي بودند كه در صحن مجلس سخنراني كردند.