تسهیلات 87 میلیاردی به بخش خصوصی

سازمان بنادر و دریانوردی در راستای حمایت از بخش خصوصی 87 میلیارد تومان تسهیلات به بخش خصوصی اعطاء کرده است.عبدالکریم رزازان مدیرکل تامین و نگهداری سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با سامانه خبری سازمان بنادر و دریانوردی بیان داشت: در بخش سرمایه گذاری تجهیزات بندری و کمک به پیمانکاران بخش خصوصی برای خرید 137 دستگاه تسهیلات ارزان قیمت اعطاء کردیم.وی با اشاره به اینکه حجم تسهیلات ارائه شده در این باره حدود 87 میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: تاکنون نزدیک به 50 دستگاه از این رقم تحویل داده شده است.وی تصریح کرد: در راستای افزایش سهم حمل و نقل تجاری در دریایی خزر برای ساخت 11 فروند شناور در یایی خزر، تسهیلات ارزان قیمت به بخش خصوصی ارائه شده که تاکنون 4 فروند از این شناورها وارد آب راه های دریایی خزر شده است.