برق از توليد کنندگان پيش خريد مي شود

محمد بهزاد در حاشیه افتتاح طرح نیروگاهی تولید برق پراکنده خیابان آیت الله کاشانی گفت: طبق دستور رئیس جمهور 500 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای ساخت نیروگاه های تولید برق پراکنده اختصاص یافته است. وی با اشاره به اینکه برق تولیدی نیروگاه های پراکنده تولید برق را با حدود 11 تومان و 2 ریال بیشتر از نرخ برق نیروگاه ها می خریم گفت: سرمایه های کوچک راهبرد خوبی برای تولید برق است و وزارت نیرو نیز از سرمایه گذاران حمایت می کند. بهزاد با اشاره به اینکه واحدهای نیروگاهی پراکنده از نوع پیشرفته است گفت: سامانه کنترل و ترکیب سوخت و هوا در این نیروگاه ها در یک مکان است و این نخستین بار است که این نوع نیروگاه ها در محل های مسکونی راه اندازی می شود. وی افزود: پیشتر این نیروگاه ها در کارخانه ها ایحاد می شد که با توجه به کمی آلایندگی آن در مناطق مسکونی احداث می شود. معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق یاد آور شد: این نیروگاه 6 مگاوات برق تولید می کند و برای نصب و راه اندازی آن بخش خصوصی 6 میلیارد تومان هزینه کرده است. بهزاد با بیان اینکه از این نوع نیروگاه ها امسال معادل 170 مگاوات ظرفیت در کشور راه اندازی شد گفت: این نیروگاه ها تا 85 درصد بازدهی تولید برق دارند و پیش از این نیز 400 مگاوات آن درکشور راه اندازی شده است. معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق خاطر نشان کرد: هزینه برق تولیدی این نیروگاه ها در مقایسه با شبکه های انتقال بسیار پایین است و موضوع احداث نیروگاه های کوچک تولید پراکنده یکی از سیاست های بسیار مهم است که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است.