بدهي دولت آمريکا از مرز 15 تريليون دلار گذشت

در حالیکه نمایندگان کنگره آمریکا به مناقشه خود بر سر چگونگی کاهش هزینه های این کشور ادامه می دهند، بدهی دولت آمریکا روز چهارشنبه از مرز پانزده تریلیون دلار گذشت.به گزارش واحد مرکزی خبر آمار و ارقام وزارت خزانه داری آمریکا نشان می دهد بدهی دولت روز چهارشنبه به پانزده تریلیون و سی و سه میلیارد و ششصد و هفت میلیون و دویست و پنجاه و پنج هزار و نهصد و بیست دلار و سی و دو سنت رسید که در مقایسه با روز سه شنبه، پنجاه و پنج میلیارد و هشتصد میلیون دلار افزایش یافته است. این رقم تقریبا برابر با نود و نه درصد کل تولید اقتصادی پیش بینی شده آمریکا برای سال دو هزار و یازده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، این میزان بدهی از سوی اقتصاددانان بسیار ناسالم قلمداد می شود.