اعلام فهرست ۱۲ نفره متخلفان فوتبال

هیئت رسیدگی به تخلفات فوتبال ایران فهرست ۱۲ نفر از متخلفان که پرونده‌های آنها شاکیان زیادی دارد را اعلام کرد.به گزارش خبرگزاری فارس،  هیئت رسیدگی به تخلفات فوتبال ایران جدیدترین فهرست متخلفان فوتبال ایران را به این شرح اعلام کرد:امید قیصری، اسماعیل شکوری، مهدی گلپور، مهدی کاظمی جلودار، محمدرضا جوهری، جلال جوانمرد، حمید نجف‌پور، رضا شهلایی، محسن و عباس میرزایی، حمید افشار علی‌آبادی و آرش زواره‌ایطبق اعلام هیئت رسیدگی به تخلفات فوتبال ایران، دعاوی و شکایات افراد حقیقی و حقوقی از نامبردگان به جمع بندی رسیده و آماده ارائه پرونده به مبادی ذیصلاح است به همین دلیل این هیئت از کلیه افراد حقیقی و حقوقی درخواست کرده چنانچه شکایت و گزارشی از افراد فوق دارند به طور کتبی و یا شفاهی مطالب خود را با مراجعه به این دبیرخانه اعلام کنند. به گزارش فارس پیش از این نیز دبیرخانه هیئت رسیدگی به تخلفات فوتبال ایران اسامی مهدی ماندگاری، حسن صبوری معروف به سروش، سعید کاظمی، هاشم قلیچی، مهدی ملک‌پور و ابراهیم میثاقی را به عنوان 6 متخلف فوتبال ایران اعلام کرده بود.