استقلال قبل از فينال حذفى به شيراز رسيد

سرویس ورزشی ـ  استقلال كه باوجود صدرنشينى با اختلاف ۴ امتياز اين روزها روزگار خوشى را پشت سر نمى گذارد براى كمترنشدن اختلاف بايد فجرسپاسى را شكست دهند. شكست آبى پوشان در تهران مقابل مس كرمان و شعار هواداران عليه مظلومى باعث شده استقلال وارد حاشيه شود و سرمربى اين تيم نيز تحت فشار قرار بگيرد. فجرسپاسى نيز كه هفته قبل مقابل داماش در دقايق پايانى شكست خورد، در رده هفدهم جدول جاخوش كرده و آمدن ياورى نيز نتوانسته به صعود اين تيم در جدول كمك كند. به هر حال شاگردان ياورى كه در اين بازى ميزبان استقلال هستند، براى فرار از انتهاى جدول بايد اين تيم را شكست دهند و دومين شكست پياپى شاگردان مظلومى را رقم بزنند. نكته جالب ديگر اين بازى زمين ناهموار شيراز است كه استقلالى ها از چند روز قبل عليه آن جبهه گرفته اند. البته اين بازى مى تواند آبى پوشان را با شرايط حافظيه آشنا كند تا براى فينال جام حذفى برنامه ريزى بهترى داشته باشند.