آغاز همايش ملي بازاريابي و برند در شيراز

  نیما حکیمی مقدم دبیر اجرایی همایش گفت:اهمیت و جایگاه برندو جایگاه سازی برند ،راهکارهای افزایش فروش و اثربخشی ابزارهای تبلیغات و ارتباطات بازاریابی،اصول و فنون تدوین برنامه جامع IMBC (کمپین)و بایدها و نبایدها در برندسازی، بازاریابی، فروش و تبلیغات در ایران از محورهای اصلی این همایش است. کارفرمایان و صاحبان برندها ، مدیران عامل و مدیران ارشد سـازمـان های دولتی و خصوصی و دانشجویان و اساتید رشته های مدیریت ، اقتصاد ، MBA در این همایش حضور دارند. برگزاری نمایشگاه بازاریابی و کارگاه های آموزشی تخصصی کاربردی و عملی(workshop)از برنامه های جانبی این همایش 2 روزه است.