آخرین اخبار از مشارکت مردم در انتخابات

آخرین‌ گزارش‌های رسیده حاکی از مشارکت حداقل 48 درصدی مردم در تهران و 65 درصدی در کل کشور است.به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده مشارکت دشمن‌شکن مردم در انتخابات در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر حداقل  48 درصد بوده و مشارکت کل کشور نیز دست کم  65 درصد بوده است. این آمار  ساعت های آخر شمارش آرا را در بر نمی گیرد.